Tecco Group: Xây đắp niềm tin cộng đồng

VHDN: TECCO là Tập đoàn hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, hiện có 24 công ty thành viên trên...

Tin tức mới nhất