Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

219

Chiều ngày 26/01/ 2019. Công Ty CPPT Đô Thị Vinh, đã diễn ra cuộc họp Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Tham dự cuộc họp có Ông Nguyễn Chính Duẩn, Giám đốc Công ty CPPT Đô Thị Vinh. Ông Nguyễn Xuân Hào, Giám Đốc Chi nhánh TECCO tại Nghệ An, Cùng toàn thể CBCNV.

Trong cuộc họp Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra định hướng phát triển cho năm 2019. Và CBCNV cùng nhau đưa ra ý kiến đóng góp để xây dựng Công ty ngày một phát triển vững mạnh hơn!

(Một số hình ảnh trong cuộc họp)

Ông Nguyễn Chính Duẩn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Gđ Công ty Vinhland
Ông Nguyễn Xuân Hào. Giám đốc Tập đoàn Tecco – CN Nghệ An
Tập thể CB-CNV Công ty Vinhland và Chi nhánh Tecco tại Tp. Vinh